ช้อปปิ้งลิ้นยาง สเกริตหน้า Lip Skirt ยางกันกระแทก ลิ้นหน้า ความยาว 2.5 เมตรลิ้นซิ่ง สไตล์ ญี่ปุ่น มีกาว 2 หน้า พร้อมติดตั้ง (ดำ-แดง) วิธีใช้ง่ายๆ

ลิ้นยาง สเกริตหน้า Lip Sk…